Främlingar och fientlighet mot dem

Posted: August 2, 2018 in Uncategorized

De flesta, för att inte säga alla, människor är främlingar, rent allmänt. Dels på denna planet, dels inför sig själva och gentemot varandra.

Så varför då fokusera på ett fåtal människor från t.ex. Afghanistan och peka ut dessa som särskilt mycket eller särskilt oroande, bekymmersamma främlingar?

Å andra sidan, varför ondgöra sig över “främlingsfientlighet”, när hela den påstådda “rättsstaten” bygger på just främlingsfientlighet på riktigt?

Institutionaliserad, internaliserad men implicit sådan.

Det anses ju i en “rättsstat” olagligt att döma, eller fria, en kompis, eftersom det, högst rättsosäkra, “rekvisitet” kallas jäv.

Men främlingar går förstås bra att döma, i tid och otid, i Parti (vilket?) och minut. Fast hellre fria än fälla främlingen? Sägs det.

Därför att det nog låter bra i någons öron?

Inte i mina öron dock. Tvärtom låter det rättsvidrigt och regelvidrigt, inte minst eftersom sådan “rättstillämpning” sker högst godtyckligt, inte sällan utifrån kön, politiskt härkomst, etnisk härkomst, religiös tillhörighet, m.m.

Alltfler, betydligt fler än idag, borde bara ta fram första bästa, glasklara spegel, med god insyn och tillräckligt med bra ljus, och blicka djupt in i densamma!

Inte i syfte att förhöja sitt eget ego, sin narcissism eller förhäva sig, såsom ofta är fallet dagligdags i “sociala medier”, utan snarare för att lära känna sig själva lite bättre och ta ansvar för sina brister och bristfälliga beslut.

Och därefter göra om och göra rätt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s