De flesta, för att inte säga alla, människor är främlingar, rent allmänt. Dels på denna planet, dels inför sig själva och gentemot varandra.

Så varför då fokusera på ett fåtal människor från t.ex. Afghanistan och peka ut dessa som särskilt mycket eller särskilt oroande, bekymmersamma främlingar?

Å andra sidan, varför ondgöra sig över “främlingsfientlighet”, när hela den påstådda “rättsstaten” bygger på just främlingsfientlighet på riktigt?

Institutionaliserad, internaliserad men implicit sådan.

Det anses ju i en “rättsstat” olagligt att döma, eller fria, en kompis, eftersom det, högst rättsosäkra, “rekvisitet” kallas jäv.

Men främlingar går förstås bra att döma, i tid och otid, i Parti (vilket?) och minut. Fast hellre fria än fälla främlingen? Sägs det.

Därför att det nog låter bra i någons öron?

Inte i mina öron dock. Tvärtom låter det rättsvidrigt och regelvidrigt, inte minst eftersom sådan “rättstillämpning” sker högst godtyckligt, inte sällan utifrån kön, politiskt härkomst, etnisk härkomst, religiös tillhörighet, m.m.

Alltfler, betydligt fler än idag, borde bara ta fram första bästa, glasklara spegel, med god insyn och tillräckligt med bra ljus, och blicka djupt in i densamma!

Inte i syfte att förhöja sitt eget ego, sin narcissism eller förhäva sig, såsom ofta är fallet dagligdags i “sociala medier”, utan snarare för att lära känna sig själva lite bättre och ta ansvar för sina brister och bristfälliga beslut.

Och därefter göra om och göra rätt.

Advertisements

Ha, ha, ha, eller bör man hellre gråta?

Nog för att Sverige är dokumenterat främlingsfientligt (i och med senaste riksdagsvalet), om än i sin linda, men:

tror man verkligen att det går att stoppa oss så här enkelt?! 

Det får mig och Sällskapet B. även att undra följande:

  • är det s.k. Sveriges Radio (ett icke-statligt företag, dock med politiker i styrelsen), som vill att antirasistiska organisationer liksom bara ska försvinna?
  • när ska media upphöra att vara politiskt korrekta, d.v.s. genom att man i nuvarande parlamentariska läge kritiserar  och “stänger av” antirasister?

Vi är inte rädda för något.

Minns var du läste det först!

Framförallt så bör du minnas att VI FINNS!

Svartskallar finns i Sverige men vi kanske borde emigrera?!